Husnummer - insektshotell
Standardhøyde 40 cm, bokstaver og tall:
Kan lages etter andre mål, på bestilling!
Pris pr stk a 40 cm høyde: 950 kr