Kjetil Aschim - lamper i metall

Kjetil Aschim har en master i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo 2008, med fagområde innenfor metall. Han har siden da arbeidet aktivt som kunstner. Kjetil arbeider skulpturelt, og ønsker at arbeidene hans skal vekke følelser og assosiasjoner hos betrakteren.
Alt vi omgir oss med har en form. Naturen skaper former som forbløffer og fascinerer. Når han selv formgir ting, låner han former fra naturen og tilsetter nye elementer. Han gjenbruker gamle metalldeler av ulike slag og skaper skulpturer av disse. Han er opptatt av at disse skal ha en høy håndverksmessig standard og et høyt kunstfaglig nivå. Kjetils mål er å berøre og appellere til fantasi, kreativitet, å inspirere og åpne for nytenking.

I galleriet vårt har Kjetil lamper, formet som insekt. De større arbeidene hans kan du se på hans hjemmeside: kjetilaschim.no