‘Anser anser’
Tresnitt
Str 30x42 cm
Kr 4000,- + 5%KA