Sandefjord Kurbad

Sandefjord Kurbad

Kurbadet og Galleri Brown; litt historie

Sandefjord Kurbad.

Sandefjord Kurbad ble grunnlagt av dr H.A. Thaulow i 1837. Det  nåværende bygget ble oppført i dragestil i 1899, etter inspirasjon fra vikingfunnene i Gokstadhaugen noen år tidligere. Badet var velkjent for sine helsebringende gytjebad og behandlinger, og var i drift helt fram til annen verdenskrig, da det ble tvunget til å stenge dørene. Under krigen brukte okkupantene kurbadet til blant annet stall, og ødeleggelsene på bygningen var så store at det senere ikke ble funnet lønnsomt å ta opp igjen driften av kurbadet. Bygget fortsatte å forfalle i mange år og var lenge rivningstruet, men idealister dannet Kurbadets Venner i 1980, og fikk kommunen til å vedta bevaring til kulturformål. Bygget sto ferdig restaurert i 1987 og eies i dag av Stiftelsen Sandefjord Kurbad, som har ansvar for drift, vedlikehold og utleie av bygningen. Kurbadet huser ulike kulturelle grupper og foreninger, musikk- og coctailbar, og fremstår som en levende kulturinstitusjon i Sandefjord.

Kilder: 'Kurbadet 1837-1987', Sandefjord.kurbad.no, Sandefjord biblioteks sider om Sandefjord Kurbad

Galleri Brown - 'Det lille, røde huset ved Kurbadet''

Det lille, røde huset ved Kurbadet, ble oppført like etter annen verdenskrig, der hvor Kurbadets kontorbygninger tidligere hadde stått. Her etablerte Odd L. Brown kiosk og tobakksvareforretning på begynnelsen av 1950tallet. Denne kiosken var i drift helt til i begynnelsen av 1990tallet, og den var en institusjon blant folk i Sandefjord. Det er ikke få bysbarn som har kjøpt lørdagsgodtet sitt her! Stiftelsen Sandefjord Kurbad overtok det lille huset fra kommunen i 1994, og pusset opp fasaden, til å stå i stil med dets flotte nabo; Kurbadets, dragestil. (Kurbadet som forøvrig er en av Nord-Europas største, bevarte trebygninger av sin tid) Selv om 'Brown-kiosken', som den het på folkemunne, ble lagt ned for over 20 år siden, har den forblitt i folks bevissthet, selv om bygget siden har huset Kurbadets kontor, antikvariat og andre ting. Denne lille fliken av lokalhistorie ønsket vi å ta vare på, da vi var så heldige å flytte inn her i begynnelsen av 2014 - derav navnet 'Galleri Brown' - som uttales 'Bråvn' på ekte sandefjordsk;)

Kilder: 'Kurbadet 1837-1987', Sandefjord.kurbad.no, Sandefjord biblioteks sider om Sandefjord Kurbad